A.L. Gulinin muistelmat – Ristiinan rovastin seitsemän vuosikymmentä

GP Ristiinan rovasti seitsemän vuosikymmentä_A&B (1)

A.L. Gulin 1855–1925, Ristiinan rovastin seitsemän vuosikymmentä. Toimittanut Lennart Pinomaa. WSOY 1984.

Arthur Lorentz Gulin kirjoitti muistelmansa, kun hän oli täyttänyt 60 vuotta 1915. Muistelmat julkaistiin vuonna 1984 kirjana Ristiinan rovastin seitsemän vuosikymmentä. Kirjan toimitti Arthur Lorentz Gulinin nuorin poika Lennart Pinomaa. Professori Mirja Saari, Lennart Pinomaan tytär, kertoo muistelmien ja kirjan syntyvaiheista.

Täyttäessään 60 vuotta 24.7.1915 Arthur Lorentz Gulin sai lapsiltaan lahjaksi vahakantisen vihon, johon nämä pyysivät häntä kirjoittamaan muistelmiaan. Vihkoja kertyi kaikkiaan seitsemän, ja johdannossaan hän kirjoittaa seuraavaa:

”Muutamia vuosia heräsi mielessäni ajatus, että täytettyäni 60 vuotta – mikäli saavuttaisin näin korkean iän – alkaisin elämäni uudelleen siten, että muististani kertaisin kaiken eletyn aina lapsuudesta saakka. (Tämä on nyt tapahtunut.) Lauantaina heinäkuun 24. päivänä oli merkkipäivä. Olen täyttänyt 60 vuotta ja nyt haluan alkaa. Mutta älkää odottako mitään suurenmoista tai erinomaista näistä muistelmistani, sillä yhtäältä ei elämäni ole sellaista sisältänyt ja toisaalta en ole mikään tyyliniekka, joka kiehtovin, runollisin muodoin saattaisin kiinnostaa. Ei ‒ kaikki, minkä aion kertoa on enemmän itselleni kuin toisille. On suloista ja rakasta ajatella menneitä aikoja, sillä paljon hyvää on tuona aikana saanut kokea. Haluan mielelläni pysähtyä itsekunkin luona, joka on suonut minulle menestystä ja iloa, kiittää häntä hänen hyvyydestään ja hyväntahtoisuudestaan. […] Se seikka, että kirjoitan tämän ruotsiksi, ei hämmästyttäne ketään, joka tuntee puutteellisen suomenkielentaitoni. Poikani kirjoittavat tulevaisuudessa muistelmansa suomeksi. ‒ Enempää en katso tarpeelliseksi tässä sanoa. Vain sen haluan lisätä, että rukoilen Herraa kasvattamaan minua näiden muistelmien ääressä nöyryyteen, rakkauteen ja kiitollisuuteen. ‒ Ristiinan pappilassa 26. päivänä heinäkuuta 1915. A.L. Gulin.” (Käännös ruotsin kielestä.)

Alkuperäiset seitsemän vihkoa on luovutettu Borgå Gymnasiumin kirjastoon, mutta niistä on olemassa konekirjoitettu versio, jonka Arthur Gulinin poika Lauri Gulin teki vuosina 1919–20. Tämän tekstin Arthur Gulin tarkisti ja allekirjoitti omakätisesti. Se on saatettu digitaaliseen muotoon kielentutkimusta varten Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitoksella 2000-luvun alussa ja luovutettu vuonna 2017 Svenska litteratursällskapetille, jossa on A.L. Gulinin nimeä kantava arkisto. Digitoinnin on suorittanut tutkija Sofie Henricson.

Suomeksi muistelmat ilmestyivät 1962 kahtena monistettuna niteenä, jotka jaettiin sukulaisille. Käännöstyön pani alulle Arthur Gulinin tytär Aino Pinomaa, mutta niiden varsinainen suomentaja oli Lauri Gulin.

”Ristiinan rovastin seitsemän vuosikymmentä” (500 s.) ilmestyi vuonna 1984. Kirjan toimittaja on Arthur Gulinin pojista nuorin, Lennart Pinomaa, joka kirjan johdannossa kertoo kirjan syntyvaiheista. Siitä käy myös ilmi, että tekstistä on poistettu joitakin kohtia, jotka ovat laajemmalle lukijakunnalle tarpeettomia. Kun muistelmat päättyvät vuoteen 1913 (s. 366), toimittaja on ottanut mukaan otteita Arthur Gulinin viikoittaisesta kirjeenvaihdosta kolmen sisarensa kanssa. Kirjeosuus alkaa vuodesta 1916 ja päättyy vuoteen 1924. Alkuperäiset kirjeet, jotka on tallennettu Kansallisarkistoon, on kääntänyt suomeksi Aino Pinomaa.

Virikkeen Arthur Gulinin muistelmien julkaisemiseen suomen kielellä Lennart Pinomaa kertoo saaneensa tohtori Lauri Kuusanmäeltä, joka oli paikallishistorioitsija ja joka oli lukenut muistelmat monisteina. Hänen mukaansa teksti kiinnostaisi laajempiakin piirejä, koska se antaa elävän kuvan aikansa seurakunta- ja kulttuurielämästä. Toiminnan miehenä Lennart Pinomaa ryhtyi selvittämään tekstin julkaisumahdollisuuksia, ja kun WSOY otti teoksen kustantaakseen, muistelmat saatettiin painokuntoon ja ilmestyivät 1984.

Mirja Saari
Lennart Pinomaan tytär