Gulin-Pinomaa
sukuseurasta ja sen historiasta

Gulin-Pinomaa suku on lähtöisin Ruotsista. Enemmän suvun historiasta ja sukunimistämme on kerrottu kotisivuilla kohdassa Sukuhistoria.

Gulin-Pinomaa sukuseura perustettiin Helsingissä vuonna 1979 vahvistamaan suvun yhteyttä.

Sukuseuran perustana on Arthur ja Bertha Gulinin perhe. Ylä: Veli P, Walter G, Lennart P, Eero P, Eelis G, Lauri G Alarivi: Annastina G, Arthur ja Bertha G, Sekä Aino P Kuva: 24.7.1924 Arthurin ja Berthan 40-vuotishääpäivänä.
Sukuseuran perustana on Arthur ja Bertha Gulinin perhe.

Sukuseuran historiasta

Sukukokouksia oli pidetty jo vuodesta 1928 alkaen ja Ainon Joulukahvitilaisuus oli koonnut sukulaisia vuodesta 1955 alkaen. Sukumme eri jäsenet olivat kirjoittaneet sukulaisista ja suvun aikaisemmista vaiheista sukututkimuksen piiriin kuuluvia tekstejä ja muita katsauksia. Silloin kun ”harmaat” olivat vielä voimissaan, suku muodostui elossa olevista kuudesta veljeksestä ja yhdestä sisaresta – ei tarvittu mitään hienoja järjestelmiä. Sukuyhteys syntyi vierailuista, ennakolta suuresti ilmoittamatta. Kun joku sukulaisista matkusti Viipuriin, Helsinkiin, Iisalmeen tai Mikkeliin, asuttiin toisten sukulaisten luona. Yhteys oli selvää ja yksinkertaista. Julkaisutoiminta muodostui kirjeistä, joita yhdessä tavatessa luettiin. Sukututkimus oli ”päässä”.

Sukuseuran perustamisen aikoihin tilanne oli jo toinen. ”Harmaat” olivat vähentyneet, veljistä oli tullut serkkuja ja serkuista pikkuserkkuja. Kaikki eivät tunteneet kaikkia, koska sukulaisia oli jo pitkälti toistasataa. Matkat olivat liikematkoja, jolloin sukulaismajoitus ei yleensä tule kysymykseen eikä silloin oteta yhteyttä. Kirjeitä ei juuri kirjoiteltu, vaan käytettiin puhelinta, joten mitään ”sukumateriaalia” ei juuri enää syntynyt.

Alkuvuodesta 1977 tapasi pieni joukko sukulaisiamme, mm. K.A. ja Olli Pinomaa, Vääksyssä ”hiihtoretkellä”. Yhtenä keskustelun aiheena oli sukuseuran perustaminen. Olli Pinomaa kirjoitti 10.3.1977 kirjeen K.A. Pinomaalle, jossa hän totesi mm. seuraavaa: ”… Palautan mieleesi vielä syyn miksi Gulin-Pinomaa Sukuseuran perustamista ehdotettiin. On todettu suvun nuorten kyselevän suvun kuulumisista ja kokoontumisista, joka osoittaa heillä olevan kiinnostusta tavata. Jotta tämä kaikki saataisiin systematisoiduksi ja että nuoret meidän ohellamme pääsisivät vaikuttamaan myös sukua koskevissa asioissa, on todella syntynyt tarve perustaa sukuseura. Ajattelin, että sinä voisit soittaa Ainolle (ja ehkä Lennille) ja kertoa näistä tuumista ja sittenhän sen tarpeellisen osoiteluettelon voi pyytää …”.

Varsinaisesti sukuseuran perustaminen aloitettiin ns. START-kokouksella (Suvun Toiminnan Aktivoimiseen Ryhtynyt Toimikunta) 13.11.1978 Olli Pinomaan kotona Käpylässä. Tähän järjestäytymiskokoukseen Gulin-Pinomaa-sukuseurahankkeen käynnistämiseksi osallistuivat Olli Pinomaan lisäksi Marjatta Salonen ja Arto J Pinomaa. Kokouksessa keskusteltiin mm. siitä, kuinka rajataan suvun jäsenet ja kuka on suvun kantaisä/-äiti, halutaanko suku käsittää biologiselta vai sosiaaliselta pohjalta olevaksi siteeksi sekä mahdollisesta jäsenmaksusta. Toinen START-kokous pidettiin 20.11.1978 Käpylässä ja siihen osallistuivat Olli Pinomaa ja Arto J Pinomaa. Tuossa kokouksessa päätettiin, että perustettavan sukuseuran jäseninä voivat toimia kaikki sosiaalisen kontaktipinnan kautta suvun piirissä olevat henkilöt, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet sukuun. Kolmas START-kokous pidettiin 28.11.1978 Marjatta ja Pekka Salosen kodissa Pukinmäessä. Kokoukseen osallistuivat Olli Pinomaa (puheenjohtajana), Pekka Salonen (rahastonhoitajana), Marjatta Salonen (emäntänä), Aino Pinomaa (kutsuttuna vieraana) ja Arto J Pinomaa. Tuolloin päätettiin mm. suvulle ehdotettavien sääntöjen muodosta. Oletettavasti muitakin valmistelukokouksia pidettiin vuoden 1978 lopulla sekä vuoden 1979 alkupuolella.

Oikeusministeriö hyväksyi Gulin-Pinomaa-sukuseuran Yhdistysrekisteriin 24.4.1979 rekisterinumerolla 127.292 kotipaikkanaan Helsinki. Sukuseuran ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat Olli Pinomaa (puheenjohtaja), Arto J Pinomaa (varapuheenjohtaja ja sihteeri), Marjatta Salonen (rahastonhoitaja), Anna-Liisa Arimo, Eino Pinomaa, Henrik Hildén ja Carola Pinomaa.

Sukuseuran teemoiksi nimettiin mm. seuraavat asiat:

  • Sukuseura takaa yhteyden jatkuvuuden.
  • Sukuseura julkaisee.
  • Sukuseura pelastaa yksinäisyydeltä.
  • Sukuseuraan kuuluu kristillisyys.

Tähän päivään mennessä sukuseura on toiminut aktiivisesti jo 40 vuotta. Sukukokouksia on järjestetty muutaman vuoden välein. Joulukahvit ovat kuuluneet tapahtumakalenteriin koko sukuseuran olemassaolon ajan. Sukuseurassa aktiivisesti toimivat henkilöt ovat vaihtuneet useampaan kertaan. Toivottavasti aktiivisia henkilöitä löytyy nuoremmista sukupolvista jatkossakin, jotta sukuseuramme teemat toteutuvat myös tulevaisuudessa!

Sukuseuran jäsenyys

Sukuseuran jäseniä voivat olla kaikki äidin tai isän puolelta olevat Arthur Lorentz Gulinin (1855 – 1925) jälkeläiset sekä heidän puolisot. Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi pääsevät kaikki em. henkilöt automaattisesti. Sukuseuran toiminta rahoitetaan Pinon Sanomien myynnillä.

Toiminta

Sukuseuran hallituksen jäsenet edustavat viittä nk. klaania, joiden kantaisät ovat Arthur Lorentz Gulinin pojat. Sukuseuran hallitus järjestää vuosittain mm. seuraavia tapahtumia:

  • Vuosikokous maaliskuussa
  • G-P Golf elo-syyskuussa
  • Ainon Joulukahvitilaisuus (järjestelyvastuu klaaneilla)

Lisäksi sukuseura julkaisee suvun lehteä, Pinon Sanomia, vuosittain.